SDPROG Apk Mod for Android

SDPROG Apk Mod for Android

App Information of SDPROG

App Name SDPROG
Package Name pl.sdprog
Version 2.1.12
Rating
Size 9.7 MB
Requirement Android 4.0+
Updated 2020-06-02
Installs 50,000+

Description of SDPROG

SDPROG Apk Mod Android latest version Auto & Vehicles App Free Download.

SDPROG to nowoczesne oprogramowanie, które łącząc się z komputerem pokładowym samochodu dostarcza najważniejsze informacje związane z jego pracą. Narzędzie jest bardzo łatwe i intuicyjne w obsłudze. Jest to rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrole nad swoim samochodem.

Program obsługuje wszystkie marki i modele samochodów do 2019 roku niezależnie od kraju w jakim zostały wyprodukowane. Jest to możliwe dzięki temu, iż system OBDII/EOBD został zamontowany w samochodach wraz z pojawianiem się norm dotyczących ochrony środowiska, które wymuszają na producentach samochodów stosowania jednolitego systemu diagnostycznego.
Program obsługuje wszystkie marki i modele samochodów wyprodukowanych po 2001 r. z silnikiem benzynowym i 2004 r. z silnikiem diesla.

Umożliwia:
– odczyt przyczyny świecenia się kontrolki Check Engine/MIL
– odczyt kodów: zapisanych, oczekujących, stałych, generycznych jak i specyficznych dla danego producenta
– uzyskanie dodatkowych instrukcji naprawy
– kasowanie kodów usterek

Program odczytuje wszystkie kody związane z system OBDII:
P – układ napędowy
B – nadwozie
C – podwozie
U – komunikacja sieciowa

Dodatkowo posiada bogatą bazę wskazówek technicznych, które pomogą użytkownikowi sprawniej znaleźć usterkę i ją usunąć, m.in. wskaże:
– możliwe przyczyny pojawienia się usterki
– przyczyny pojawienia się kodu błędu
– możliwe objawy
– zasada działania podzespołu

Podaje informacje przydatne przy zakupie samochodu, jak np.:
– przejechany dystans od momentu uaktywnienia kontrolki MIL
– czas od momentu usunięcia kodów usterek
– czas od momentu uaktywnienia się kontrolki MIL

W celu lepszego poznania procesów zachodzących w silniku, aplikacja ma możliwość monitorowania pracy poszczególnych czujników w samochodzie:
– temperatury silnika, zasysanego powietrza i otoczenia
– pozycji pedału przyśpieszenia
– napięcia w instalacji elektrycznej
– ciśnienia doładowania turbosprężarki
– napięcie sondy lambda
– wiele innych

Klucz do programu SDPROG można zakupić u autoryzowanych sprzedawców.
https://www.sdprog.com/kup-sdprog
SDPROG is a modern software that combines with the vehicle’s on-board computer to provide the most important information related to its work. The tool is very easy and intuitive to use. It is a solution for those who want to have full control over their car.

The program supports all brands and car models until 2019 regardless of the country in which they were produced. This is possible due to the fact that the OBDII / EOBD system has been installed in cars along with the emergence of environmental protection standards that force car manufacturers to use a uniform diagnostic system.
The program supports all brands and models of cars manufactured after 2001 with a gasoline engine and 2004 with a diesel engine.

It allows you to:
        – reading the cause of the Check Engine / MIL indicator
        – reading codes: saved, pending, permanent, generic and specific for a given manufacturer
        – obtaining additional repair instructions
        – clearing the fault codes

The program reads all codes related to the OBDII system:
        P – drive system
        B – body
        C – chassis
        U – network communication

In addition, it has a rich database of technical tips that will help the user to find the fault more efficiently and remove it, including indicate:
        – possible causes of the fault
        – the reason for the error code
        – possible symptoms
        – principle of the subassembly operation

Provides information useful when buying a car, such as:
        – distance traveled since the MIL control was activated
        – time from removal of fault codes
        – time from the moment the MIL indicator is activated

In order to better understand the processes occurring in the engine, the application has the ability to monitor the operation of individual sensors in the car:
        – engine temperature, intake air and ambient temperature
        – accelerator pedal position
        – voltage in the electrical system
        – turbocharger boost pressure
        – lambda probe voltage
        – many other

The key to the SDPROG program can be purchased from authorized resellers.
https://www.sdprog.com/kup-sdprog

Download this new version app SDPROG Apk Mod  for free from direct Download links and mirror upload sites.

*************************

Apk Download

*************************

Related Posts of SDPROG

VV – Wallpapers HD & Backgrounds Apk Mod for Android

VV - Wallpapers HD & Backgrounds 1.5.3.0

Version 1.5.3.0

Developer

Uploaded September 07, 2020 17:14

Filesize 22.7 MB

Cartoon Comic Strip Maker Apk Mod for Android

Cartoon Comic Strip Maker 1.6

Version 1.6

Developer

Uploaded September 19, 2020 01:24

Filesize 11.4 MB

Coloring Fun : Color by Number Games Apk Mod for Android

Coloring Fun : Color by Number Games 3.0.4

Version 3.0.4

Developer

Uploaded September 12, 2020 22:01

Filesize 62.4 MB

Superstar Career – Dress Up Rising Stars Apk Mod for Android

Superstar Career - Dress Up Rising Stars 1.6

Version 1.6

Developer

Uploaded September 01, 2020 02:46

Filesize 37.3 MB

CC Launcher Apk Mod for Android

CC Launcher 1.3.0

Version 1.3.0

Developer

Uploaded September 21, 2020 10:24

Filesize 29.9 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *